Vodoskoci i zdenci

Vodoskoci firme art beton balustrade sastoje se od gotovih elemenata, koji se jednostavno i brzo postavljaju. Dovod vode nije potreban. Vodoskoci su izrađeni tako da mogu biti izloženi niskim temperaturama. Za vrijeme rada vodoskoka, razina vode u koritu može se smanjiti uslijed vjetra koji raznosi kapljice ili zbog isparavanja vode. Zbog toga treba obratiti pažnju da je prilikom rada vodoskoka uvijek dovoljno vode u koritu u kojem se nalazi pumpa, jer u protivnom može doći do njezina oštećenja.