Vaze i žardinjere

Vaze i žardinjere firme art beton balustrade izrađene su tako da mogu biti izložene niskim temperaturama, ali se mora obratiti pažnja da su otvori za vodu na dnu uvijek slobodni, a stranice obložene. Vaze i žardinjere firme art beton balustrade izrađene su tako da mogu biti izložene niskim temperaturama, ali se mora obratiti pažnja da su otvori za vodu na dnu uvijek slobodni, a stranice obložene.


407 2oo 3oo
407 Vaza, v 33 cm, Ø 46 cm, t 47 kg  404 Vaza, v 88 cm, Ø 70 cm, t 147 kg  403 Vaza, v 61 cm, Ø 47 cm, t 70 kg
4oo 5oo 6oo
 406 Vaza, v 91 cm, Ø 63 cm, t 122 kg  409 Vaza, v 66 cm, Ø 56 cm, t 70 kg  705 Putta s vazom, v 91 cm, Ø 52 cm, t 86 kg
7oo 8oo 9oo
405 Vaza, v 55 cm, Ø 46 cm, t 70 kg 329 Vaza, Ø 40 cm, v 34 cm, t 22 kg 328 Vaza, Ø 50 cm, v 42 cm, t 42 kg
327 Vaza, Ø 83 cm, v 70 cm

 

323 11
 323 Vaza, Ø 53 cm, v 65 cm, t 70 kg  323 Vaza
324 325 3169
324 Žardinjera, Ø 65 cm, v 40 cm, 
t 120 kg
325 Žardinjera, Ø 65 cm, t 145 kg

 3169 Žardinjera “štokana”,40x40x50 cm,

 t 50 kg

2o 475 308
 332 Žardinjera, 28x28x50 cm, t 25 kg

 475 Žardinjera, v 50 cm,

Ø 66 cm, t 132 kg

308 Žardinjera, v 48 cm,

60×60 cm, t 144 kg

478 11o

478 Žardinjera, v 48 cm, Ø 60 cm,

441 Žardinjera, v 40 cm, 48×48 cm,

t 35 kg

336 Žardinjera, 40x40x39 cm, t 48 kg
3361 Žardinjera (glatka), 40x40x39 cm, t 48 kg
17o 16o 3o
335 Žardinjera, 50x50x41 cm, t 65 kg 340 Žardinjera, 51x51x41 cm, t 83 kg

315 Žardinjera, 45x45x40 cm,

t 47 kg

20o 14o 14o
319 Žardinjera, 52x52x45 cm, t 70 kg

414 Žardinjera, v 39 cm, Ø 46 cm,

t 22 kg

413 Žardinjera, Ø 40 cm,

v 37 cm, t 60 kg

5o 19o 21o

314 Žardinjera “terakota”, 35x35x32 cm,

t 30 kg

339 Žardinjera, 38x38x31 cm, t 38 kg
338 Žardinjera, 32x32x27 cm, t 25 kg

321 Žardinjera, 40x40x30 cm,

t 25 kg

333 333a 337
333 Žardinjera, 38x38x66 cm, t 58 kg 333 Žardinjera, 38x38x66 cm, t 58 kg
337 Žardinjera, 47x47x80 cm,

t 120 kg
3371 Žardinjera glatka, 47x47x80 cm,
t 120 kg

 

481 08o
481 Žardinjera d 80 cm, v 60 cm, š 40 cm, t 160 kg
482 Žardinjera d 40 cm, v 60 cm, š 40 cm, t 95 kg
483 Elemenat ograde, 80×60 cm, t 20 kg
 304 Žardinjera, v 44 cm, š 34 cm, d 105 cm, t 107 kg
479 09o
479 Žardinjera, v 40 cm, d 84 cm, š 42 cm
480 Element ograde, v 58 cm, š 76 cm
305 Žardinjera, v 35 cm, š 28 cm, d 98 cm, t 80 kg
815 Postolje za žardinjere, v 12 cm, d 27 cm, š 9 cm, t 6 kg
302 011o
302 Žardinjera, v 55 cm, 56×56 cm, t 130 kg
303 Žardinjera, v 24 cm, d 88 cm, š 30 cm, t 55 kg
411 Žardinjera, 100x31x24 cm, t 75 kg
322 010o
322 Žardinjera, 104x52x45cm, t 140kg 301 Žardinjera, v 34 cm, š 41 cm, d 82 cm, t 60 cm
816 Postolje za žardinjere, v 9 cm, d 35 cm, š 8 cm, t 1.5 kg
03o
310 Žardinjera, v 38 cm, š 34 cm, d 100 cm, t 85 kg
311 Žardinjera, v 28 cm, š 25 cm, d 60 cm, t 50 kg
491 Cvjetna ograda, v 90 cm, d 120 cm, t 180 kg

 

 

02oo 04oo 1 2
449 Žardinjera, v 24 cm, Ø 48 cm, t 38 kg 410 Žardinjera, Ø 50 cm, v 24 cm, t 44 kg 450 Cipela, v 36 cm, d 64, š 34 cm, t 42 cm 402 Košarica, v 40 cm, d 40 cm, š 30 cm, t 15 kg
01oo 03oo 07oo
326 Žardinjera Ø 41 cm, v 20 cm, t 15 kg 412 Žardinjera, v 18 cm, Ø 30 cm, t 14 kg 453 Žardinjera, v 18 cm, Ø 37 cm, t 20 kg
03o
302 Žardinjera, 56x56x55 cm, t 130 kg 312 Žardinjera, 30x30x40 cm, t 32 kg 320 Žardinjera, 60x30x26 cm, t 35 kg
485
Žardinjera art br 1862D montažna dim 100×100 cm vis 75 cm  485 Žardinjera, Ø 100 cm, v 90 cm, t 320 kg