Klasični stupovi i arhitravi

Stupovi firme Art beton d.o.o. proizvedeni su od betona. Osim dekorativne imaju i funkcionalnu zadaću.
Sastoje se od tri dijela: baze, tijela i kapitela.
Svi elementi stupa isporučuju se šuplji, tako da se na licu mjesta mogu armirati i ispuniti odgovarajućim betonom, kako bi mogli preuzeti funkciju potrebnog opterećenja i nosivosti.
Baza stupa i kapitela isporučuje se odvojeno od tijela stupa.
Nermirani i neispunjeni stupovi nemaju nosivost, već samo dekorativnu funkciju.
Stupovi firme Art beton d.o.o. isporučuju se u različitim dimenzijama i oblicima, te također i kao “polustupovi”.
Nakon ugradnje stupovi se impregniraju bojom ili impregnacijom za beton.


1 2 3 4 5
813 Stup, v 234 cm, Ø25/22 cm, t 105 kg
811 Baza, Ø35 cm, v 25 cm, t 22 kg
812 Kapitel, 33x33x24 cm, t 25 kg
Ukupna visina do 305 cm
Šupljina Ø16 cm
813 Stup, v 234 cm, Ø25/22 cm, t 105 kg
811 Baza, Ø35 cm, v 25 cm, t 22 kg
8121 Kapitel, 35x35x13 cm, t 17 kg
81211 Mali ring za kapitel vis.9 cm
Ukupna visina do 300 cm
Šupljina Ø16 cm
810 Stup, v 234 cm, Ø25/22 cm, t 125 kg
8111 Baza, 35x35x25 cm, t 27 kg
812 Kapitel, 33x33x24 cm, t 25 kg
Ukupna visina do 300 cm
Šupljina Ø16 cm
810 Stup, v 234 cm, Ø25/22 cm, t 125 kg
8111 Baza, 35x35x25 cm, t 27 kg
8121 Kapitel, 35x35x13 cm, t 17 kg
81211 Mali ring za kapitel vis.9 cm
Ukupna visina do 300 cm
Šupljina Ø16 cm
1020 Stup, v 150 cm, Ø19 cm
1021 Baza, 30x30x28 cm
1022 Kapitel, 27x27x23 cm
Ukupna težina 120 kg
Ukupna visina do 201 cm
 01830 Kapitel, v = 62 cm, 50×50 cm, t 119 kg  
900 Stup, v 200 cm, Ø30/27 cm, t 116 kg
9002 Stup, v 240 cm, Ø30/27 cm, t 140 kg
845 Baza, 45x45x37, t 95 kg
841 Kapitel, 45x45x13,5 cm, t 19 kg
Ukupna visina do 315 cm
Šupljina Ø22 cm
900 Stup, v 200 cm, Ø30/27 cm, t 116 kg
9002 Stup, v 240 cm, Ø30/27 cm, t 140 kg
845 Baza, 45x45x37, t 95 kg
843 Kapitel, 40x40x12 cm, t 20 kg
Ukupna visina do 315 cm
Šupljina Ø22 cm
  910 Stup, v 220 cm, Ø31/28 cm, t 155 kg
9102 Stup, v 260 cm, Ø31/28 cm, t 180 kg
845 Baza, 45x45x37, t 95 kg
841 Kapitel, 45x45x13,5 cm, t 19 kg
Ukupna visina do 335 cm
Šupljina Ø22 cm
 910 Stup, v 220 cm, Ø31/28 cm, t 155 kg
9102 Stup, v 260 cm, Ø31/28 cm, t 180 kg
845 Baza, 45x45x37, t 95 kg
843 Kapitel, 40x40x12 cm, t 20 kg
Ukupna visina do 325 cm
Šupljina Ø22 cm
Višestruko profilirani stupovi izrađeni su od prirodnih materijala, idealno obrađeni štokanjem, naglašavajući stilska obilježja prošlih vremena.
     
9109 Stup “štokani”, v 260 cm, Ø30/28 cm, t 155 kg
8479 Baza 45x45x21 cm, t 28 kg
8419 Kapitel 45x45x13,5 cm, t 19 kg
Ukupna visina do 315 cm
8109 Stup “štokani” v 234 cm, Ø25/22 cm, t 125 kg
8119 Baza 35x35x25 cm, t 27 kg
8129 Kapitel 33x33x24 cm, t 25 kg
Ukupna visina do 300 cm
964 Stup Ø42/30 cm, v 260 cm
985 Postolje 56×56/40x40x50 cm, v 95 cm
984 Ring stupa Ø54 cm
841 Kapitel
Ukupna visina do 400 cm
     
980 Stup, 43x43x230 cm, 290 kg
982 Baza, 56x56x51 cm, 140 kg
981 Kapitel, 57x57x18 cm, 66 kg
Ukupna visina do 320 cm
Šupljina Ø30 cm
960 Stup, 30x30x220cm, 250 kg
961 Baza 40x40x40 cm, 68 kg
962 Kapitel 41x41x13cm, 16 kg
1009 Nastavak v 9/14 cm
Ukupna visina do 320 cm
Šupljina Ø22 cm
950 Stup, 25x25x240cm, 190 kg
9520 Baza 35x35x30 cm, 45 kg
9530 Kapitel 35x35x13cm, 12 kg
Ukupna visina do 310 cm
Šupljina Ø16 cm
970 Stup 30x30x240cm, 190 kg
961 Baza 40x40x40 cm, 68 kg
1016 Kapa 38x38x6 cm
1009 Nastavak v 14 cm
Ukupna visina do 360 cm
Šupljina Ø22 cm
     
 901 Arkadni stup, v 100 cm
Ø36 cm, t 80 kg
9011 Kapa, 40×40 cm, t 18 kg
905 Stup, Ø28 cm, v 150, t 112 kg

9051 Kapa, 32×32 cm, 15 kg

 920 Stup, v 188, Ø43/28 cm, t 180 kg
846 Baza, 48x48x15 cm,t 30 kg
844 Kapitel, 58x58x15 cm,t 45 kg
Ukupna visina do 220 cm
Šupljina Ø22 cm

Arhitravi firme art beton balustrade isporučuju se u različitim dužinama kao i različitim stupnjevima statičke stabilnosti prema zahtjevima naručitelja.

arhitrav-940  2
935 Arhitrav lučni, v 60 cm, š 120/90
931 Arhitrav lučni, v 75 cm, š 160/130 cm
930 Arhitrav, 20×20, d 100-400cm, t 95kg/m
932 Arhitrav, završni, 20×20 cm, d 30-50 cm
910 Stup
931 Arhitrav lučni
932 Arhitrav završni